Saugos tarnyba Tausauga: Mūsų tikslas – užtikrinti Jūsų ramybę.

Fizinė sauga

Budėjimas postuose ir teritorijose. Vykdome fizinę objektų apsaugą. Saugomi įvairiausios paskirties objektai – gamyklos, sandėliai, administraciniai pastatai ir kitokio pobūdžio privačios, valstybinės, komercinės ar gamybinės patalpos bei teritorijos. Nuolatos ar sutartu laiku poste budintis ginkluotas apsaugos darbuotojas užtikrina objekte nustatytą tvarką ir leidimų režimą, reaguoja į pavojaus signalus, sulaiko nustatytos tvarkos pažeidėjus, vykdo kitas su objekto apsauga susijusias funkcijas. Iškilus pavojui, apsaugos posto darbuotojui į pagalbą atvyksta mobilieji patruliniai ekipažai.

Fizinė asmenų apsauga. Jeigu Jūsų arba Jūsų šeimos narių gyvybei ar sveikatai gresia pavojus, Jūsų saugumą užtikrins specialiai parengti saugos darbuotojai. Užtikriname kliento saugumą ir sudaromų sandorių metu.

Patruliavimas. „Tausauga“ ekipažai periodiškai, keletą kartų per parą, patikrina objektą, įvertina situaciją patalpose bei pastato išorėje.

Apsauga renginių metu.Vykdome kompleksinę apsaugą: užtikriname žmonių saugumą, materialinių vertybių apsaugą ir palaikome viešąją tvarką įvairių masinių renginių – švenčių, uždarų vakarų, koncertų, konferencijų, pasitarimų, sportinių varžybų bei kitų – metu.